Links


We lijsten enkele URL's op die voor u van belang zouden kunnen zijn.

Ombudsman bemiddelt in geschillen

http://www.ombudsman.as/nl/home/index.asp

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds

http://www.fcgb-bgwf.be

Assuralia: beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

http://www.assuralia.be/index.php?id=379&L=0

Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid

http://www.bivv.be/nl

Aangifte personenbelasting via taxonweb

https://eservices.minfin.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/taxbox/home.do

Huurcalculator

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurcalculator/

Huurindexatie

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/huurindexatie

Gezondheidsindex

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex

Consumptieprijsindex

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/consumptieprijsindexen

Verkeersbelasting en belasting in verkeer berekenen

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top

Voertuig inschrijven, nummerplaat aanvragen ... bij DIV

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving

Waar is mijn nummerplaat?

http://www.mobilit.fgov.be/WebdivPub/wmvpstv1?SUBSESSIONID=3275586

FSMA: autoriteit voor financiële diensten en markten

http://www.fsma.be/LanguageChoice.aspx

Attest schadeverleden opvragen

https://www.carattest.be/carattest/faces/welcome.jsp?lang=NL